LỄ KÝ KẾT MOU | Dizim x Trường Đại học Kinh tế tài chính (UEF)

🤝 Dizim trường Đại học Kinh tế tài chính đã chính thức ký kết hợp tác trong không khí hân hoan của các bên vào sáng ngày 04/07/2023. Đây là một bước tiến quan trọng của Dizim trong việc mở rộng thị trường và mang đến những giải pháp AI tiên tiến cho các đối tác và người dùng.

🤝 Lễ ký kết hợp tác sẽ là cơ hội để Nhà trường và Doanh nghiệp có thể phát triển và tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai. Đồng thời, cũng mở ra nhiều cơ hội trong việc phát triển ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam đến với lớp trẻ. Đặc biệt là với Dizim.ai – nền tảng ứng dụng công nghệ AI để sản xuất video với trợ lý ảo.

🤝 Dizim sẽ là doanh nghiệp đáng tin cậy đồng hành cùng trường Đại học Kinh tế tài chính và các bạn sinh viên trong quá trình đạo tạo và phát triển nhân lực chuyên nghiệp. Hi vọng rằng với những dự án hỗ trợ sinh viên UEF tham gia thực hành thực tế, lĩnh hội những kiến thức về công nghệ AI và cơ hội cọ sát thiết thực nhất từ môi trường làm việc tại doanh nghiệp sẽ là hành trang vững trải cho các bạn trẻ để thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo và phát triển của Việt Nam.

[MOU SIGNING CEREMONY]

Dizim x University of Economics and Finance (UEF)

🤝 Dizim and University of Economics and Finance officially signed a cooperation agreement in the joyful atmosphere of the parties on the morning of July 4.

🤝 The signing ceremony of cooperation will be an opportunity for the University and the Enterprise to develop together and strengthen the training of high-quality human resources in the future. At the same time, this is also a new step in developing Vietnam’s information technology industry to young people, especially with Dizim.ai – an AI technology application platform for video production with virtual assistants.

🤝 Dizim will be a reliable enterprise accompanying the University and its students in the process of training and developing professional human resources. Hopefully, the projects that support UEF students to participate in practice, gain knowledge about AI technology and have the most practical opportunities from the working environment at enterprises will be a solid foundation for their experiences, promoting innovation, creativity and development of Vietnam.

#Dizim #UEF #MOU #training #VirtualPresenter #LearningAndDevelopmentWithDizim

Post a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *