Dizim x S-Furniture: Buổi đào tạo, ứng dụng Dizim phát triển doanh nghiệp

🔥 Ngày 24/06 vừa qua, Dizim đã có cơ hội gặp gỡ, giao lưu tại buổi đào tạo sử dụng nền tảng Dizim cùng Công ty Cổ phần S-Furniture.

🏠 Buổi học ứng dụng Dizim của Mr.Hoàng Đặng (CEO Dizim) và các thành viên Dizim với Mr.Huỳnh Thanh Vạn (Chủ tịch HĐQT) và Mr.Nguyễn Thành Kỳ (TGĐ) cùng các Anh/Chị/Em nhân viên đã diễn ra trong không khí vô cùng vui tươi và thú vị bởi tinh thần học hỏi rất cao từ quý Anh/Chị/Em tại S-Furniture.

♥️ Dizim hi vọng rằng, với những hướng dẫn ứng dụng chi tiết từ đội ngũ Dizim trong buổi đào tạo vừa qua, S-Furniture sẽ có thể sử dụng Dizim để sản xuất hàng loạt video ấn tượng giúp phát triển doanh nghiệp và ngày càng thành công hơn nữa trong tương lai. Cùng điểm qua một số hình ảnh tại buổi đào tạo của Dizim và S-Furniture nhé! ❤️

English Version

🔥 On June 24, Dizim had the opportunity to cooperate with the Training & Team Development (L&D) department of S Furniture Joint Stock Company to guide the human resources team to use the Dizim platform to create creative projects. create video content.


🏠 Dizim application lesson of Mr. Hoang Dang (CEO Dizim) and Dizim members with Mr. Huynh Thanh Van (Chairman of the Board of Directors) and Mr. Nguyen Thanh Ky (General Director) and the staff took place in a very joyful and interesting atmosphere because of the high spirit of learning from you at S Furniture.


♥️ Dizim hopes that, with the detailed application instructions from the Dizim team in the last training session, S Furniture will be able to use Dizim to produce a series of impressive videos to help develop the business brand, enhance improve the team’s capacity and become more and more successful in the future.

#Dizim#SFurniture#video#AI#corporation

Post a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *